Pacific Sontexts

'Ofa mo'oni

lyrics and music by Kasete Naufahu

mo'oni e lau 'a e fepale
maheni e lau miniti pe
'ikai te u 'ilo pe'e ngalo 'afe
'alu a kate nofo hopoate

manatu e he a homo e po
pea tupu paea ki hoko loto
teu luva atu 'a hoku sino
hope that you take me
ko hao so

ofa mo'oni

manatu moe ofa
tell me baby that you will care for me
'ofa mo'oni
manatu moe 'ofa
hope you love me, baby
like I love you
(guit solo)

Vivili you will care for me
manahi cause i want to be freee
I dont know how to make you love me
he po koe pe hoku 'ofa 'anga

'ofa mo'oni
manatu moe 'ofa
tell me baby that you will care for me
'ofa mo'oni
manatu moe 'ofa
hope you love me baby
like I love you
hope you love me Lupe
like I love you